top of page

Encàrrecs

Els documents originals s’han de remetre en format digital, per correu electrònic. Els formats amb què treballem habitualment són: Word, PDF, OpenOffice, Excel i PowerPoint.

El pressupost es lliurarà al més aviat possible, com a molt tard, 24 hores després de la recepció dels documents. En el pressupost també s’indicarà el termini aproximat de lliurament de la traducció o la correcció.

bottom of page