top of page

Tarifes

Les tarifes de traducció varien en funció del format del text original, del volum de l'encàrrec, el nivell d'especialització i el termini de lliurament. Podeu demanar un pressupost sense compromís.

En la traducció general, de textos científics, de textos jurídics o econòmics i la traducció jurada s'aplica una tarifa calculada en funció del nombre de paraules del document traduït. S'aplica una tarifa mínima per traducció en cas de documents de poca extensió.

 

Per a altres modalitats, com la traducció literària o  audiovisual (doblatge i subtitulació) , el càlcul del cost de la traducció es fa en funció del nombre de caràcters (matrius) o pàgines de llibre, i els minuts del producte audiovisual, respectivament.

 

Els serveis de redacció i correcció ortogràfica, ortotipogràfica o d'estil es poden calcular segons el nombre de paralues del document o per hores, depenent de l'encàrrec.

 

Les traduccions urgents (menys de 48 hores o caps de setmana) tenen un recàrrec del 25% sobre la tarifa habitual. ​​Les traduccions jurades tenen un increment de la tarifa, d’una banda, perquè el traductor assumeix possibles responsabilitats penals i civils per errors o inexactituds de la traducció, i de l’altra, perquè s’han de lliurar en paper, cosa que implica uns costos d’enviament. S'aplica una tarifa mínima de 45€. En cas de sol·licitar-se més còpies, s'aplica un 25% del preu de la traducció per cadascuna.

bottom of page