top of page

Revisió i correcció de textos

Oferim serveis de revisió i correcció de textos en català o castellà  a empreses i particulars per assegurar-los una expressió correcta, coherent, cohesionada i de qualitat.

  • Duem a terme la revisió i correcció gramatical (ortografia, lèxic, sintaxi), estilística i formal.

  • Ens assegurem de mantenir la coherència terminològica de documents de tipologies i temàtiques diverses i en diferents formats.

  • Adaptem els textos als registres i les tipologies corresponents.

  • Revisem traduccions en castellà i català mitjançant la comparació dels textos originals i traduïts per tal de corregir i millorar el text final.

  • També oferim serveis de revisió i correcció de galerades per a editorials.

bottom of page