top of page

iPolítica de privacitatot

Clàusula informativa RGPD

 

Responsable: Alícia Rodríguez

NIF: 40434495N

Carrer Primfilat, 2, 3r –17600 Figueres

Telèfon: 660 416 346

ar.traduccions@gmail.com

Tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat d’oferir-vos el servei sol·licitat i realitzar-ne la facturació o d’enviar-vos publicitat relacionada amb els nostres productes iserveis per qualsevol mitjà (correu postal, correu electrònic telèfon). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, mentre no sol·liciteu el cessament de l’activitat o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers,excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.Teniudret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser compilades.

bottom of page